Catàleg
Espai Cruïlla
Recursos
Atenció al docent
Serveis
Projectes educatius
Accés usuaris
Usuari nou
He oblidat la contrasenya
29056 Professors registrats
29056 Professors registrats
Torna
Informe TALIS 2013 Els professors no se senten valorats 14-07-2014
Als professors els agrada la seva feina però en canvi no se senten socialment reconeguts. Aquesta percepció és la conclusió principal de l'informe TALIS del 2013 sobre com els professors veuen la seva feina, que l'OCDE ha fet públic aquest mes de juny. Millorar els instruments per atendre els alumnes, més treball col·laboratiu, més participació en les decisions del centre i utilitzar algun sistema d'autoavaluació son algunes deles recomanacions que fan els autors de l'estudi per revertir aquesta situació.

De cada 10 professors més de 9 se senten satisfets amb la feina i més de 8 tornarien a triar la mateixa professió si ho haguessin de fer. Però molt pocs –no arriba a 1 de cada 3- creu que la professió està ben valorada socialment.
 
Aquestes dades són conclusions de l’informe TALIS (Teaching and Learning International Survey), una macroenquesta internacional entre els països de l’OCDE sobre com els professors perceben la seva feina.
 
L’informe es fa des del 2008 i aquest any hi han participat 107.000 professors de secundària de més de 30 països. El resultat, segons s’explica en la presentació dels resultats de l’estudi, és “un selfie global” un retrat fet pels mateixos professors sobre què pensen, com treballen i com se senten amb la seva feina.
 
A més de ser un anàlisi estadístic, l’estudi inclou consells i recomanacions de millora. En aquest sentit, per als autors de l’informe aquesta dinàmica en la percepció del professorat sobre la poca valoració social de la seva professió es pot canviar.
 
Per això, l’estudi es fixa en els aspectes o les pràctiques laborals més ben valorades pels enquestats, què proporciona més confiança o sensació d’eficiència als professors i què s’observa d’una manera més positiva.
 
Aquestes són algunes de les dades destacades.
 
- La relació amb els alumnes
 
Al contrari del que podria semblar, el nombre d’alumnes de les classes no és el que més afecta els professors. Allò que els distorsiona i els impedeix aconseguir l’eficàcia són els problemes de relació amb els alumnes.
 
Tant és així que la formació que més demanden els enquestats és l’atenció d’alumnes amb necessitats especials. La gestió dels problemes de comportament i de la dinàmica de l’aula és el quart tipus de formació que els professors consideren més necessària, després de les tecnologies aplicades a l’ensenyament i del coneixement en general de les noves tecnologies.
 
- La col·laboració i el treball en equip
 
Pel que fa a la relació amb altres docents, el TALIS revela que els professors treballen d’una manera força aïllada. Mentre que el treball col·laboratiu és molt ben valorat a l’hora de formar els alumnes, més de la meitat de professors diu que mai no treballa mai en equip o que ho fa rarament.
 
Així, per exemple, només un terç dels participants en l’estudi afirma haver participat com a observadors en classes o en dinàmiques de treball d’altres professors. En la mateixa línia, en comparació amb la mitjana, a Espanya són pocs els qui, com a part de la seva formació continuada, han fet algun tipus d’intercanvi amb altres centres o han pres part en alguna sessió de networking amb altres professors.
 
Segons l’informe augmentar la participació dels professors en activitats col·laboratives o implicar-los en decisions del centre contribuiria a millorar l'autopercepció de la professió.
 
- Autoavaluació per millorar la satisfacció
 
De la mateixa manera que passa amb el treball en equip, a més de dedicar una bona part del temps a corregir els alumnes, molts professors valoren l’autoavaluació com a mètode pedagògic.
 
En canvi, avaluar-se no és un costum entre els professionals. Segones el TALIS, gairebé la meitat (46%) de professors no han tingut cap tipus de resposta sobre la seva feina per part del centre on treballen, de l’equip directiu o el director.
 
En països com Espanya, però també Dinamarca, Finlàndia o Itàlia, la pràctica d’avaluar la feina del professorat és poc habitual. Els autors del TALIS recomanen implementar algun sistema per valorar aspectes relacionats amb la feina ja que els professors que treballen en centres on s’aplica algun tipus d’avaluació i reben feedback sobre la seva feina consideren que han millorat en confiança i motivació o bé en l’adquisició de nous coneixements o pràctiques d’ensenyament.
 
Tot i així, els autors de l’estudi també alerten que quan l’avaluació s’observa com un simple exercici administratiu, la utilitat de qualsevol sistema en termes de millora de la satisfacció dels professionals cau.
 
Si l'informe PISA dóna idea de l’èxit del sistema educatiu a partir de l’avaluació dels alumnes, l’informe TALIS és l’altra cara de la moneda de l’educació, la dels docents. És remarcable el fet que els països on els professors es senten més ben valorats són els que estan més ben situats en els resultats de PISA.
 
Les conclusions de l’estudi TALIS, a banda de radiografiar el que pensen els professors i comparar-ho en els anys, pretenen servir d’orientació als legisladors de cada país per fer canvis.
 
De ben segur que els canvis que es vagin introduint, la manera com es duguin a la pràctica, la disponibilitat de finançament, la sensibilitat i la implicació de les institucions i de tots els agents educatius són necessàries per canviar aquesta situació i augmentar la valoració dels professors.
 
Però els resultats també revelen que, com passa en qualsevol professió, un dels aspectes que més influeix en la satisfacció professional, és la valoració que rebem en l’entorn laboral immediat. Aquesta és una bona notícia, ja que significa que part de la solució passa per les mans de qui més en sap: els mateixos professors.
 
 
 
 
 
Informació relacionada
Font: E-learning Infographics
 
 
 
 
 
 
© Editorial Cruïlla | Grup editorial SM
Condicions d'ús
Política de privadesa
Política de galetes