lletres.png
Pla
lector
Construim-Acces-0.png
C:\Users\apauner\Desktop\Documents LIJ\Prescripció - Pla lector\50 Vaixells\Imatges\169650_COB_Leandre_el_nen_horrible.jpg
mes.png
comprendre.png
parlar.png
escriure.png
escriure.png
mes.png
mes.png
lletres.png
C:\Users\apauner\Desktop\Documents LIJ\Prescripció - Pla lector\50 Vaixells\Imatges\169650_COB_Leandre_el_nen_horrible.jpg
 El vampiret Draculet
Autor: Ponç Pons
Il·lustracions: Àngels Comella
Sinopsi:
El vampiret Draculet, que viviaamb els seus pares, un mussol i unvell fantasma en un castellabandonat, s’avorria molt. Peraixò, un dia se’n va anar a córrermón i, en passar volant pel patid’una escola, va descobrir que podiafer un munt de coses molt divertides.
mes.png
Pla
lector
Construim-Acces-0.png
lletres.png
C:\Users\apauner\Desktop\Documents LIJ\Prescripció - Pla lector\50 Vaixells\Imatges\169650_COB_Leandre_el_nen_horrible.jpg
Un vampir ben educat
Mira aquest fragment de l’obra deteatre Un vampir ben educat.
1. T’has fixat com parlen elspersonatges de l’obra? Fan rimarles paraules com al llibre de Elvampiret Draculet?
2. Penses que el Draculet és unvampir ben educat? Per què?
3. Fan gaire por aquests vampirs?
4. Quins personatges de conte fanpor de veritat? Fes-ne una llista.
Parlar
parlar_2.png
Pla
lector
Construim-Acces-0.png
lletres.png
C:\Users\apauner\Desktop\Documents LIJ\Prescripció - Pla lector\50 Vaixells\Imatges\169650_COB_Leandre_el_nen_horrible.jpg
Teatre de titelles
Fem una obra teatre de titellesseguint aquests pasos:
1. Dibuixa els personatges protagonistesde El vampir Draculet sobre unacartolina.
2. Retalla’ls i enganxa un llapis ambcinta adhesiva al darrera.
3. Inventa una nova aventura pelpetit Draculet.
4. Fes la representació de la teva obra.
5. Si ho vols, demana a un adult quegravi en vídeo la teva funció.
Crear
parlar_2.png
Pla
lector
Construim-Acces-0.png