C:\Users\apauner\Desktop\Documents LIJ\Prescripció - Pla lector\50 Vaixells\Imatges\169650_COB_Leandre_el_nen_horrible.jpg
lletres.png
Pla
lector
Construim-Acces-0.png
mes.png
comprendre.png
parlar.png
escriure.png
escriure.png
mes.png
mes.png
lletres.png
Tots els colors del camaleó
Autora: Jordi Losantos Sistach
Il·lustracions: Cristina Losantos Sistach
Sinopsi:
A en Tami, un jove camaleó, la pell li canvia decolor sense control i, per tant, no es potcamufl ar.
I això és molt greu perquè, si les àligues veuenels seus colors tan llampants, descobriran totel poblat i els atacaran!
mes.png
Pla
lector
Construim-Acces-0.png
C:\Users\apauner\Desktop\Documents LIJ\Prescripció - Pla lector\50 Vaixells\Imatges\169650_COB_Leandre_el_nen_horrible.jpg
lletres.png
El camuflatge animal
Una de les estratègies d’adaptació més impressionantde la natura és el camulflatge. Observa com canvien decolor el camaleó i el pop i reflexiona amb els teuscompanys, tot responent aquestes preguntes:
1.Per què creus que canvien de color aquestsanimals? Raona la teva resposta.
2.Per què creuen els camaleons que el color del Tamipot resultar perillós?
3.Si el Tami s’hagués quedat a la seva comunitat, quèhauria passat?
4.T’agradaria poder canviar de color? Quinsavantatges i desavantatges tindria
5.Per què la pell humana és de diferents colors?
Parlar
parlar_2.png
Pla
lector
Construim-Acces-0.png
C:\Users\apauner\Desktop\Documents LIJ\Prescripció - Pla lector\50 Vaixells\Imatges\169650_COB_Leandre_el_nen_horrible.jpg
lletres.png
Un món gris
Imagina com seria la teva vida si un gripauverinós fes que tot al teu voltant es tornés decolor gris. Quins problemes tindries? Com elsresoldries?
Inventa una historieta i dibuixa-la amb l’ajudad’aquest model.
Crear
parlar_2.png
Pla
lector
Construim-Acces-0.png
C:\Users\apauner\Desktop\Documents LIJ\Prescripció - Pla lector\50 Vaixells\Imatges\169650_COB_Leandre_el_nen_horrible.jpg