lletres.png
Pla
lector
Construim-Acces-0.png
C:\Users\apauner\Desktop\Documents LIJ\Prescripció - Pla lector\50 Vaixells\Imatges\169650_COB_Leandre_el_nen_horrible.jpg
mes.png
comprendre.png
parlar.png
escriure.png
escriure.png
mes.png
mes.png
lletres.png
C:\Users\apauner\Desktop\Documents LIJ\Prescripció - Pla lector\50 Vaixells\Imatges\169650_COB_Leandre_el_nen_horrible.jpg
Set raons per estimar els meuspares
Autor: Jaume Cela
Il·lustracions: Jordi Vila Delclòs
Sinopsi:
A en Nil li han regalat una llibreta amb unacondició: hi ha d’apuntar set raons per lesquals estima els seus pares. Ni sis ni vuit. Iaquestes set raons ens permetran fer-nos unfart de riure amb en Nil i el seu món.
Un relat que ens farà conèixer i estimar elspares, les àvies, el germà, els amics i en Nil!
mes.png
Pla
lector
Construim-Acces-0.png
lletres.png
C:\Users\apauner\Desktop\Documents LIJ\Prescripció - Pla lector\50 Vaixells\Imatges\169650_COB_Leandre_el_nen_horrible.jpg
Visualitza l'escena de la pel·lícula El diario degreg  (2011) i reflexiona amb els teuscompanys, tot responent aquestes preguntes:
1.Quines semblaces trobes entre en Greg ien Nil? Raona la teva resposta.
2.Per què penses que en Greg escriu undiari?
3.Creus que la llibreta que escriu en Nil ésun diari o no?
4.Què s’hi escriu en un diari?
5.En Nil diu que compartirà amb la sevafamília el que ha escrit a la seva llibreta.Tu ho faries? Per què?
Parlar
parlar_2.png
Pla
lector
Construim-Acces-0.png
lletres.png
C:\Users\apauner\Desktop\Documents LIJ\Prescripció - Pla lector\50 Vaixells\Imatges\169650_COB_Leandre_el_nen_horrible.jpg
Crea un mural amb fotografies querepresentin les teves set raons per estimar alsteus avis.
Inventa un títol per a cadascuna de les raons iexplica amb pèls i senyals els motius pelsquals els teus avis es fan estimar.
Crear
parlar_2.png
Pla
lector
Construim-Acces-0.png